Katowice, dnia 27 kwietnia 2017r.

L.dz. 203/K/17

 

KOMUNIKAT NR 22

z dnia 26 kwietnia 2017r.

 

Przepraszamy za przerwę w informowaniu drogą papierową wiadomości, spowodowaną wypadkiem i długim L4 Przewodniczącej.

  1. Przesyłamy w załączeniu materiały: z rozmów z minister A. Zalewską, ministerialne propozycje obszarów rozmów ze stronami społecznymi (podkreślamy propozycje) dotyczące przede wszystkim statusu nauczyciela oraz omówienie zmian w 2017r. w kwestii emerytur.
  2. Jesteśmy po maratonie opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych. Przedsięwzięcie, ze względu na: krótki termin (10 dni), przerwa świąteczna oraz ilość dokumentów (około 180) było wielkim wyzwaniem. Upoważnioną do opiniowania, z ramienia Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, została Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej. Opiniować mogły tylko reprezentatywne w myśl przepisów związki zawodowe.
  3. Jesteśmy zaniepokojeni brakiem propozycji podwyżek, co zapowiadała minister A. Zalewska. Stosowny protest wystosowały władze NSZZ „Solidarność”.
  4. Obecnie trwa maraton konkursów na dyrektorów katowickich placówek oświatowych. Samych „przedszkolnych” jest 27.
  5. Zapraszamy na zebranie związkowe dnia 23 maja o godz. 14:00, które odbędzie się w siedzibie związku. Tematem spotkania – przebieg reformy w Katowicach, zagrożenia utratą pracy oraz inne sprawy bieżące.

 

Załączniki:

- Komunikat KSOiW NSZZ „S” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW i spotkania z minister Anną Zalewską 5 kwietnia 2017

- Propozycje zakresu zmian przepisów oświatowych – do dyskusji.

- System emerytalny: co nas czeka po 1 października 2017